•                                                 உகரத்தில் வெளியாகும் எழுத்தாக்கங்களுக்கு அவ்வவற்றின் ஆசிரியர்களே பொறுப்பாளிகளாவர்..!

Friday, August 14, 2015

தூண்டில் - 10 (ஆகஸ்டு 09 முதல் ஆகஸ்டு 15 வரை)

இந்தவார (ஆகஸ்டு 09 முதல் ஆகஸ்டு 15 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள். 

பத்தாவது வாரமாக தொடர்ந்து உங்கள் கேள்விகளையும் அதற்கு சுவாரசியமான கம்பவாரிதி பதில்களையும் தாங்கி வருகிறது "தூண்டில்".

நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், அரசியல் சார்ந்த கேள்விகளை தனிப்பட்ட செய்தியில் (Inbox) அனுப்பி வைக்கலாம்.
கேள்விகளை  Kambavaruthi Jeyaraj  எனும் Facebook பக்கத்திற்கோ அல்லது kambanlanka@gmail.com எனும் முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்கலாம்.
தெரிவுசெய்யப்பட்ட உங்கள் கேள்விகளும் பதிலும் இத்தளத்தில் வெளிப்படையாக பிரசுரமாகும். —

கேள்வி எண்:01

கேள்வி எண்:02
கேள்வி எண்:03

கேள்வி எண்:04

கேள்வி எண்:05

கேள்வி எண்:06

கேள்வி எண்:07

கேள்வி எண்:08

கேள்வி எண்:09


 

கேள்வி எண்:10


**************************************************************
கேள்விகளை Facebook இனூடாக அனுப்பி வைக்க இங்கே கிளிக்கவும்
ஈ மெயிலினூடாக அனுப்பி வைக்க இங்கே கிளிக்கவும் 
**************************************************************


Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...