•                                                 உகரத்தில் வெளியாகும் எழுத்தாக்கங்களுக்கு அவ்வவற்றின் ஆசிரியர்களே பொறுப்பாளிகளாவர்..!

Monday, August 10, 2015

ஐஸ்வர்யலக்ஷ்மி தத்துவத்திருக்கோயில்

இலங்கைக்கம்பன் கழகத்தினால் கொழும்பில் அமைக்கப்பட்டதத்துவத்திருக்கோயில்.

Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...