•                                                 உகரத்தில் வெளியாகும் எழுத்தாக்கங்களுக்கு அவ்வவற்றின் ஆசிரியர்களே பொறுப்பாளிகளாவர்..!

Tuesday, September 1, 2015

கவிதை முற்றம் 11: 'சிந்தனைச்சிதறல்கள்'


Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...