•                                                 உகரத்தில் வெளியாகும் எழுத்தாக்கங்களுக்கு அவ்வவற்றின் ஆசிரியர்களே பொறுப்பாளிகளாவர்..!

Wednesday, July 25, 2018

யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகத்தின் இன்றைய நிலை

நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக பல்தகமையுள்ள மாணாக்கர்களை உருவாக்கிய யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் இன்றைய நிலை பற்றி கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள் தன மனக்குமுறல்களை அண்மையில் நிகழ்ந்த யாழ். கம்பன் விழாவில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதன் காணொளி உங்கள் பார்வைக்காக..

Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...