அதிர்வுகள்

அதிர்வுகள் 28 | " நொட்டை வாசிப்பு "

May 15, 2016 06:17 am

    “உலகம் என் தலையில்தான்.” கடந்த இரண்டு மாதங்களாய் எனக்குள் இருந்த அந்தப் பார உணர்வு இறங்கினாற் போல ஒரு நிம்மதி. கடைசி நாள் பரீட்சை …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 26 |கல்யாண(ம்) வை! போவமே?

Apr 05, 2016 07:26 am

  உலகை மகிழ்விக்கும் சொற்களுள், கல்யாணம் என்பதும் ஒன்று. உறவு, நிறைவு, குதூகலம், கொண்டாட்டம் இப்படியாய், சந்தோஷம் தரும் அனைத்து விடயங்களையும் கல்யாணம் என்னும் சொல் தனக்குள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 25 | உள்ளமும் உடம்பும் !

Mar 03, 2016 08:18 am

  உறுதிமிக்க மனம்தான் மனிதனின் உண்மைப் பலம். யானையின் பலம் தும்பிக்கையிலே, மனிதனின் பலம் நம்பிக்கையிலே என்று, அடுக்கு வசனமாய்ப் பலர் மேடையில் பேசக் கேட்டிருக்கிறேன். பேசுவது …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 24 | மனநோய்

Feb 19, 2016 07:16 am

உ   உங்களுக்கு, நான் மனநோய் பாதிப்பிற்கு ஆளான கதை தெரியுமா? ஆளைப்பார்த்தாலே தெரிகிறது என்கிறீர்களா? இந்தக் கிண்டல் தானே வேண்டாம் என்பது. எனக்கு மனநோய் என்றதும், அது …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 23 | தாயோடு கல்வி போயிற்று !

Feb 11, 2016 07:00 am

உ   உங்களிடம் ஒரு கேள்வி. ஒரு குடும்பத்தில் இன்னின்னார்க்கு இன்னின்ன பொறுப்பு என, வகுக்கத்தலைப்பட்ட நம் மூதாதையர்கள், தாய்க்கும், தந்தைக்கும். என்னென்ன பொறுப்புக்களை வகுத்திருக்கிறார்கள் என்று, உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஏன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 22 | “கிராமம்”

Jan 25, 2016 07:29 am

  ‘உலகமயமாக்கல்’. இது இன்று அனைவர் வாயிலும் அதிகமாய்ப் புரளும் தொடராகிவிட்டது. எரிமலை வெடிப்பு, சுனாமி, ஒலிம்பிக் என, உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் நடக்கும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்