இலக்கியக் களம்

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 6 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 26, 2020 12:42 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் போற்றும் கம்பனின் கவிதைகளில், பயனில் சொற்கள் பாராட்டப்படுமா? 'கூறினாள்' எனும் சொல்லே கருத்தை முற்றுவிக்க, 'வாயின் கூறினாள்' என, வேண்டாது கம்பன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 16, 2020 08:38 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் சீதையின் கற்பின் திறத்தை, காணவேண்டும் என்பதற்காகவே வழக்கத்திற்கு மாறாக, சீதையைப் போர்க்களத்திற்கே அழைப்பிக்கிறான் இராமன். பத்து மாதங்கள் அசோகவனத்தில், 'இருந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 10, 2020 02:49 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உணர்ச்சிவயத்தால் உண்மை உணராத வீடணன், அலங்கரித்த நிலையிலேயே சீதையை ஒப்படைத்தல் தன் கடனென்றும், அந் நிலையில் சீதையைக் காணின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 03, 2020 04:09 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயர் இராமன்தன் உள்ளம் புரியாத வீடணன் தவறிழைக்கிறான். 'சீர்' எனும் சொல்லுக்கு, செல்வம், சிறப்பு, அழகு எனும் பொருள்களைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' பகுதி 2: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 27, 2020 03:03 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உவப்போடு மங்கலம் உரைத்த அனுமனை, மகிழ்ச்சியால் தொழுகிறாள் அன்னை. விலையில்லாத நிலையுள்ள அனுமனின் தொண்டுக்கு, விலையுள்ள நிலையற்ற இவ்வுலகப் பொருள் எவையும், ஈடாகா …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' :பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 19, 2020 02:41 pm

உலகம் தினம்தினம் விகாரப்பட்டு வருவதால், தெய்வமான இராமன்மேலும் குற்றங்காண, ஒரு கூட்டம் இருக்கவே செய்கிறது. அறம்பிறழ்ந்த வாழ்வை வழமையாக்கிக் கொண்ட பலர், தம் இயல்பு கொண்டே, இராமனையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்