நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 37 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Oct 23, 2020 12:28 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    புலிகளின் மாத்தையாவைச் சந்தித்தோம் இவ் இடைக்காலத்தில், கிட்டு கால்களை இழந்து இந்தியா சென்றுவிட, புலிகளின் தளபதியாய் மாத்தையா பொறுப்பேற்றிருந்தார். அவரோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 36 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Oct 15, 2020 01:10 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      எங்களின் இசை ஈடுபாடு சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு இசை மீது பெரும் ஆர்வம் இருந்தது. எங்கள் ஆசிரியரான வித்துவான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 35 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Oct 07, 2020 12:30 pm

   பிரபாகரனைச் சந்தித்தேன் இது முக்கியமான சம்பவம். இந்திய இராணுவம் வெளியேறி, ஒரு சில நாட்கள் கழிந்திருந்தன. வன்னிக்காட்டிற்குள்ளிருந்து வந்திருந்த புதுவை அண்ணை, எங்களைத் தேடி வந்து  அன்பினைப் பொழிந்தார். ஒரு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 34 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Oct 02, 2020 12:59 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    வி.கே. கானமூர்த்தி, பஞ்சமூர்த்தி வெள்ளிவிழா (26.03.1989) நாதஸ்வர வித்துவான்களான கானமூர்த்தி, பஞ்சமூர்த்தி சகோதரர்கள், தாம் இணைந்து வாசிக்க ஆரம்பித்த, வெள்ளிவிழா …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 33 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 24, 2020 10:14 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      ஊரெழுக்  கம்பன்  கழகம் ரகுபரன் இவன் 1983 ஆம் ஆண்டளவில்  கழகத்தோடு தொடர்பு கொண்டவன்.  கொக்குவிலைச் சேர்ந்தவன். எங்களைச் சந்தித்தபோது  ஊரெழுவில் வசித்து வந்தான். வித்துவான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 32 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 17, 2020 12:45 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    வல்வெட்டித்துறை நிகழ்ச்சியில் பிரச்சினை இதேபோல மற்றொரு நிகழ்ச்சி. வல்வெட்டித்துறையில்,  'இந்திர விழா' என்ற ஒன்றை  வருடந்தோறும் கொண்டாடுவார்கள். மிக ஆடம்பரமாக அவ்விழா நடைபெறும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்