புதிய பதிவுகள்

'மயன் மகள்' - பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 29, 2020 11:00 am

உளம் வருத்தும் அக்காட்சி தொடர்கிறது. தன் மைந்தனின், இழப்பறிந்து, ஏங்கி, தலையிற் கைவைத்து, தளர்ந்தோடி வருகிறாள் மண்டோதரி. நிலத்தில் மிதித்து அறியாத அவளின் தாள்கள், நெருப்பில் நடக்குமாற்போல் தள்ளாடுகின்றன. வேடனின் அம்புபட்டு வீழும் மயில்போல, மலையென மாண்டுகிடக்கும் மைந்தனின் மார்பின்மேல், வீழ்கிறாள்.   'தலையின் மேல் சுமந்த கையள்,  தழலின்மேல் நிற்கின்றாள்போல் நிலையின்மேல் நிற்கும் தாளள்,  நேசத்தால் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க