•                                                 உகரத்தில் வெளியாகும் எழுத்தாக்கங்களுக்கு அவ்வவற்றின் ஆசிரியர்களே பொறுப்பாளிகளாவர்..!

Saturday, November 30, 2019

"சிவராமலிங்கம் என்றொரு மானுடன்": நிறைவு-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-


(சென்றவாரம்)
மாஸ்டர் வெலவெலத்துப் போனார். என்னுடைய நேர்த்தாக்குதலை அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவரது கண்களில் இருந்து நீர் வழியத் தொடங்கியது. 'மன்னிச்சிடுறாப்பா, ஆற்றயோ கதையக் கேட்டு, நானும் தெரியாமக் கதைச்சிட்டன்' என்று கையெடுத்துக் கும்பிட்டார். அவர் அப்படி செய்திருக்க வேண்டிய தேவையேயில்லை.
அவருடைய பெருந்தன்மை அப்படிச் செய்ய வைத்தது. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனில் தோல்வி, துலையல்லார் கண்ணும் கொளல் என்ற, குறளுக்கு இலக்கணமாய் மாஸ்டரைப் பார்த்ததும், என் மனம் நிறைந்து மகிழ்ந்தது.
💠 💠 💠 💠
லகம் போற்றும் கம்பநாடனின் விழாவுக்காக,
திருகோணமலைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் பஸ்ஸில் போயிருந்தோம்.
நீண்ட பயணம் அது.
வெந்நீர்க் கிணறு குளிப்பு, கோணேஸ்வரத் தரிசனம் என,
எல்லா இடங்களுக்கும் மாஸ்டரையும் இழுத்துக்கொண்டு திரிந்தோம்.
விழா முடிந்து திரும்பி வருகையில், பஸ்ஸின் முன் 'சீற்றில்' இருந்த மாஸ்டர்,
உடன்வந்தவர்களை ஒவ்வொருவராய் அழைத்து,
'ஜெயராஜ் களைச்சுப் போயிருப்பான்,
அவனுக்குச் சோடாவக் கீடாவ வாங்கிக் குடுங்கோ' என்று,
அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்.
தன்னுடைய ஊன உடம்பின் துயரம் மறந்து,
எனக்காகக் கவலைப்பட்ட அந்தக் கருணைக் கடலை,
நினைக்கும்போதெல்லாம், என் கண்கள் குளமாகும்.
💠 💠 💠 💠

Post Comment

Friday, November 29, 2019

'பாவிகளை மன்னிப்பீராக!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-


ள்ளம் வருந்த இக்கட்டுரையை எழுதத் தொடங்குகிறேன்.
நாட்டினால் நான் ஒரு இலங்கையன்.
இனத்தினால் நான் ஒரு ஈழத்தமிழன்.
ஊரினால் நான் ஒரு யாழ்ப்பாணத்தான்.
சமயத்தினால் நான் ஒரு இந்து.
இவைதான் உலகில் என்னை அடையாளப்படுத்தும் விடயங்கள்.
மேற்சொன்ன வரிசையிலேயே என் அடையாளங்களை,
நான் முக்கியப்படுத்துகிறேன்.
ஓர் இலங்கையனாக நான் எனது தேசத்தை நேசிக்கிறேன்.
ஒரு ஈழத்தமிழனாக நான் எனது மொழியை நேசிக்கிறேன்.
ஒரு யாழ்ப்பாணத்தவனாக நான் எனது ஊரை நேசிக்கிறேன்.
ஒரு இந்துவாக நான் எனது சமயத்தை நேசிக்கிறேன்.

🏮🏮🏮🏮🏮

Post Comment

ஆண்டவனின் அம்மை: பகுதி 7 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-(சென்ற வாரம்)

அத்தேயத்திலேயே ஓர் வணிகன் புதல்வியை, வதுவை செய்து வாழத் தொடங்கினான் பரமதத்தன். அங்கும் அவன் இல்லறம் நல்லறமாயிற்று.
ளம் மகிழ பரமதத்தனின் அப்புதிய இல்லறமும் சிறந்தது.
காரைக்காலில் நம் தெய்வத்தாயாகிய புனிதவதியை,
கைவிட்டுவந்த செய்தியைத் தன் அகத்தினுள் மறைத்ததன்றி,
வேறு குறையேதும் இல்லாமல் இல்லறம் நிகழ்த்தினான் பரமதத்தன்.
மங்கள மனைமாட்சி சிறக்க அதன் நன்கலமாய்,
அவனது புதிய மனைவி ஓர் நன்மகவைப் பெற்றெடுத்தாள். 
பிறந்த அப்பெண்குழந்தைக்குப் பெயரிட விழவெடுத்தான் பரமதத்தன்.
தெய்வம் என்றஞ்சி பிரிந்து வந்த நம் புனிதவதியாரின் நினைவு,
அவன் அகத்தினுள் ஆழக்கிடந்தது.
அதனால், பெற்ற தன் மகவுக்கு பெருந்தெய்வமான,
அப்புனிதவதியின் உற்ற நாமத்தையே இட்டு உளம் மகிழ்ந்தான் அவ் ஏந்தல்.

பெறலருந் திருவி னாளைப் பெருமணம் புணர்ந்து முன்னை
அறலியல் நறுமென் கூந்தல் அணங்கனாள் திறத்தில் அற்றம்
புறமொரு வெளியுறாமற் பொதிந்த சிந்தனையினோடு
முறைமையின் வழாமை வைகி முகமலர்ந்தொழுகு நாளில்
மடமகள் தன்னைப் பெற்று மங்கலம் பேணித் தான் முன்(பு)
உடனுறை(வு) அஞ்சி நீத்த ஒருபெரு மனைவியாரைத்
தொடர்வற நினைந்து தெய்வத் தொழு குலம் என்றே கொண்டு
கடனமைத்(து) அவர்தம் நாமம் காதல் செய் மகவை இட்டான்.

Post Comment

Sunday, November 24, 2019

சிவராமலிங்கம் என்றொரு மானுடன்: பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-


(சென்றவாரம்)
மாலையில் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறது. காலையில் மாஸ்டர் எனக்குச் சொன்ன, 'முன்னுக்கு இருக்கிறவர்களையெல்லாம் முட்டாளாய் நினைத்துக்கொண்டு பேசு' என்ற ஆலோசனையை மனத்துள் உருப்போட்டுக்கொண்டு, கண்மூடிக் கடவுளைப் பிரார்த்தித்து கண்களைத் திறக்கிறேன். முன்வரிசையில் சிவராமலிங்கம் மாஸ்டரே உட்கார்ந்திருக்கிறார். என் அறிவு கலங்கிப்போயிற்று.அன்று எனது பேச்சைக் கேட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம்.
'இவன் ஆரடா ஒருத்தன்? 'ஹிண்டுக் கொலிஜுக்கு' வந்து அம்பிட்டிருக்கிறான்' என்று,
மற்றவர்களிடம் சொல்லி அவர் ஆனந்தப்பட்டதாய் அறிந்து மகிழ்ந்தேன்.
அதற்குப் பிறகும் கண்டால், முகம் தெரிந்து சிரிக்குமளவிலேயே,
அவருக்கும் எனக்குமான தொடர்பு நீண்டது.
அந்த ஆண்டு, மாகாண அளவில் நடந்த பேச்சுப் போட்டிக்காக,
நான் பேசப்போனபோது மாஸ்டருடனான அடுத்த சந்திப்பு நடந்தது.

   

Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...