Friday, August 17, 2018

புதியதோர் உலகம் செய்வோம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

ங்களின் முன்னால் இக்கட்டுரையை ஒரு விண்ணப்பமாக வைக்கிறேன்.
அதென்ன விண்ணப்பம் என்கிறீர்களா?
அதுபற்றி கொஞ்சம் விரிவாய்ச் சொல்லவேண்டியிருக்கிறது.
என் கட்டுரைகளைப் படியுங்கள் என்று,
என்றும் எவரையும் நான் வலியுறுத்தியதில்லை.
ஆனால், இன்று இக்கட்டுரையைக் கட்டாயமாகப் படியுங்கள் என,
உங்களிடம் வேண்டி நிற்கிறேன்.
முக்கியமாக எம் இனத்தின் நாளைய தலைவிதியை நிர்ணயிக்கப்போகும்,
இளைய தலைமுறையினர் இக் கட்டுரையை கட்டாயம் படிக்கவேண்டும் என்பது என் விருப்பம்.
அதைவிட முக்கியம் உயர்கல்வி முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் இளைஞர்கள்,
இக் கட்டுரையைப் படிப்பது.
அதற்கான ஒரு காரணம் உண்டு.
அது என்ன என்பதை பின்னால் சொல்கிறேன்.
அதற்கு முன்….

Post Comment

Monday, July 30, 2018

கண்பட்டுப் போனதுவோ? கலைஞர் ஐயா! கரிபட்ட நாக்கெதுவும் சபித்ததேயோ? - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

லகெல்லாம் வாழுகிற தமிழர் தம்மின்
        உயர்ந்த பெரும் தலைவனென உயர்ந்துநின்று
கலையெல்லாம் இயல்பாகக் கற்றுத் தேர்ந்து
        கருத்தெல்லாம் தமிழரின உயர்வுக்காக்கி
நிலையாகப் பலகாலம் நிமிர்ந்து நல்ல
        நேரில்லாப் பணிசெய்த நேச! உன்னை
மலையாகப் பார்த்துநிதம் மகிழ்ந்த நெஞ்சம்
        மருண்டேதான் நோய் சேரப் பார்த்ததையோ!

தொலைக்காட்சிச் செய்தியிலே துயரம் பொங்க
        துவண்டு டலம் கட்டிலிலே சாய்ந்திருக்கும்
நிலைக்காட்சி கண்டுமனம் நூலாய்ப் போனேன்.
        நெஞ்சமெலாம் நெருப்பாக நெகிழ்ந்து போனேன்.
விலையில்லா வள்ளுவனை இளங்கோ தன்னை
        வீறுயர்ந்த காப்பியனை நிமிர்ந்தே நிற்க
தளர்ந்த பெரும் வயதினிலும் செய்த அன்ப!
        தளர்ச்சி உனக்கென்றிட்டால் தாங்காதுள்ளம்!


Post Comment

Wednesday, July 25, 2018

யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகத்தின் இன்றைய நிலை

நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக பல்தகமையுள்ள மாணாக்கர்களை உருவாக்கிய யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் இன்றைய நிலை பற்றி கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள் தன மனக்குமுறல்களை அண்மையில் நிகழ்ந்த யாழ். கம்பன் விழாவில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதன் காணொளி உங்கள் பார்வைக்காக..

Post Comment

Sunday, July 8, 2018

ஒரு புள்ளியின் புலம்பல் ! - கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

லகம் வியப்புற்ற கோலமது.
நாற்புள்ளியிட்டு…
நயப்போடு தொடங்கிய அக்கோலம்
நாளடைவில்
எட்டாகி எழில் மிகுந்து
நாளாக நாளாக
புதிது புதிதாகப் புள்ளிகள் வளர்ந்து
காண்போர் வியக்க
கவனம் தனதாக்கி
பொன்னாய் ஜொலித்து
புவி முழுதும் பரவிற்றாம்.

Post Comment

Friday, July 6, 2018

சீச்சீ இவையும் சிலவோ? - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

லகை உய்விக்கும் மார்கழி மாதக் காலைப் பொழுது.
சிவனைத் தொழவென இளம் பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து,
தம் தோழியர்களைத் துயில் எழுப்பி வீதியுலா வருகின்றனர்.
தன் பாசம் முழுவதும் சிவனுக்கே என்று முதல்நாள் உரைத்த ஒரு பெண்,
இன்று துயிலெழாமல் பஞ்சணையில் பாசம் வைத்துப் படுத்துக் கிடக்கிறாள்.
வந்த தோழியர்க்கோ கோபம்.
நேற்றொரு வார்த்தை இன்றொரு வார்த்தை பேசுவது நியாயமா?
தோழியர் குற்றம் உரைக்க,
அதுபற்றி எந்தக் கவலையும் இல்லாமல் உள்ளே உறங்கிக் கிடந்த தோழி,
தன்மேல் குற்றம் சொன்னவர்களைப் பார்த்து,
'இதென்ன, நீங்கள் சின்னவிஷயத்தைப் பெரிதுபடுத்திப் பேசுகிறீர்கள்.
நீங்கள் குற்றம் சொல்லவேண்டிய நேரமா இது?" என்றுரைத்து,
தன் குற்றம் மறைக்க முனைகிறாள்.
இஃது மணிவாசகரின் திருவாசகத்தில் வரும்,
திருவெம்பாவைப் பாடல் ஒன்றின் செய்தி.

பாசம் பரஞ்சோதிக்கென்பாய் இராப்பகல் நாம்
         பேசும் போது எப்போதும் இப்போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய்? நேரிழையீர்!
         சீச்சீ இவையும் சிலவோ? விளையாடி
ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு
         கூசும் மலர்ப்பாதம்  தந்தருள வருந்தருளும் 
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற்றம்பலத்து
         ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய் 

Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...