புதிய பதிவுகள்

'எம்மைத் தீண்டுவீராகில்....' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Oct 01, 2022 08:51 pm

உலகமே இடிந்து தன் தலையில் வீழ்ந்தாற்போல், உட்கார்ந்திருந்தாள் அருந்ததி. சற்றுமுன் அவள் தோழி சொன்ன செய்தியால் தலைசுற்றியது. அந்தச் செய்தி பொய்யாக இருக்கவேண்டும் என, அவள் மனம் ஆடல் வல்லானைப் பிரார்த்தித்தபடி இருந்தது. பொய்கடிந்து அறத்தின் வாழும் அவரா அப்படிச் செய்திருப்பார்? நினைந்து நினைந்து விம்மியது அவள் நெஞ்சம். மெய்யடியார்க்கு பணிசெய்யும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க